Spółdzielnia Mieszkaniowa
Włodarzewska II
http://www.wlodarzewska2.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.1gk-is-88.jpglink
http://www.wlodarzewska2.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.2gk-is-88.jpglink
http://www.wlodarzewska2.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.3gk-is-88.jpglink
«
»

Materiały na Walne Zgromadzenie

Informujemy, że zostały umieszczone na stronie internetowej materiały na Walne Zgromadzenie 2016, które odbędzie się 7 czerwca br.

Materiały są widoczne tylko dla Członków Spółdzielni, po zalogowaniu się na stronie internetowej w dziale Dokumenty.

W przypadku kłopotów z zalogowaniem prosimy o kontakt z Biurem Spółdzielni.

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Włodarzewska II” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Włodarzewskiej 53A, 02-384 Warszawa e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.      ogłasza przetarg ograniczony na:

„Wykonanie remontu tarasów w budynkach przy ulicy  Włodarzewskiej: 55 m. 4,
55C m. 11, 
55D m. 13 i 55F m. 6 oraz remontu balkonu przy ulicy
Włodarzewskiej 57C m. 8 w Warszawie”.

 

          Termin składania ofert (przez firmy zaproszone przez Spółdzielnię) - 30.05.2016r. do godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego.

          

Uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Alicja Służewska - tel. 22 822 71 98: 22 822 72 01 w. 105 w godzinach 11:00 – 14:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – do odbioru w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Włodarzewska II” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

                                                                             Zarząd Spółdzielni

                                                              /-/Hanna Gruell, /-/Alicja Służewska

Walne Zgromadzenie Członków 2016

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §27 ust.1 Statutu – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Włodarzewska II” zwołuje
na dzień 07 czerwca 2016 r. na godz. 18:00 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Włodarzewska II” w Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Brzechwy w Warszawie, przy ul. Przy Parku 36.

 

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie Zebrania i wybór Prezydium.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji ds. uchwał i wniosków.

4.      Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej dotyczące ważności Walnego Zgromadzenia i podejmowanych uchwał.

5.      Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2015 (w tym informacja nt. ustanawiania odrębnych własności lokali).

6.      Sprawozdanie finansowe za rok 2015.

7.      Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015.

8.      Przedstawienie wniosków zawartych w liście polustracyjnym Krajowej Rady Spółdzielczej z przeprowadzonej lustracji pełnej za okres 2012-2014.

9.      Dyskusja na temat pkt. 5-8.

10.  Podjęcie uchwał w sprawach:

a.       Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok 2015.

b.      Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2015.

c.       Podziału zysku za rok 2015.

d.      Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2015.

e.      Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015.

f.        Przyjęcia wniosków zawartych w liście polustracyjnym Krajowej Rady Spółdzielczej z przeprowadzonej lustracji pełnej za okres 2012-2014.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. określenia sposobu korzystania z miejsc parkingowych, ogródków
i tarasów w ramach ustanawiania odrębnych własności lokali.

12.  Sprawozdanie Komisji ds. uchwał i wniosków.

13.  Zamknięcie obrad.

                                  Zarząd SM „Włodarzewska II”

                        /-/ Alicja Służewska    /-/ Hanna Gruell

W biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej będą do wglądu od dnia 24.05.2016 r. następujące dokumenty:

1.       Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2015 roku.

2.       Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2015 rok.

3.       Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok.

4.       Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia można składać
do dnia 23.05.2016 r., a poprawki do projektów uchwał do dnia 04.06.2016 r. w sekretariacie Spółdzielni; dyżur w dniu 04.06.2016 r. w godzinach 11:00-13:00.

Przypominamy, że na podst. §25 pkt 2 Statutu Spółdzielni „Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu
tylko osobiście (…), a osoby prawne – przez ustanowionych w tym celu pełnomocników (…).”

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

Załączniki:
Pobierz plik (WZ 2016_Zawiadomienie www.pdf)Zawiadomienie[ ]30 Kb

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

     Spółdzielnia Mieszkaniowa „Włodarzewska II” z siedzibą przy ul. Włodarzewskiej 53A  w Warszawie 02-384, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ogłasza przetarg nieograniczony na:

           Remont kapitalny pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich w budynku mieszkalnym w Warszawie, przy ul. Włodarzewskiej 57H.

 

Termin składania ofert 30.05.2016 r. do godz.. 15:00 w siedzibie Zamawiającego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2 000,00 zł    (sł.: dwa tysiące złotych) na konto Spółdzielni: 78 1050 1025 1000 0022 2752 4630.

Uprawniona do kontaktu z oferentami jest Alicja Służewska:

tel.: 22 822 71 lub 22 822 72 01 w. 105 w godzinach 11:00 – 14:00.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do odbioru w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Włodarzewska II” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:
Pobierz plik (ogł.prz. Dachy 2016.pdf)Ogłoszenie[ ]22 Kb

Uchwalono MPZP dla Szczęśliwic Południowych

            Rada m.st. Warszawy w dniu 29 sierpnia 2013 roku  uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Szczęśliwic Południowych. 

Czytaj więcej...

Logowanie do systemu rozliczeń

logowanie-snet 
 
po naciśnięciu przycisku ZALOGU SIĘ zostaniesz przeniesiony/a na stronę logowania modułu SNET

Realizacja HGP.PL