Spółdzielnia Mieszkaniowa "Włodarzewska 2"
Logowanie
Login
Hasło

Od listopada 2008 r. mieszkańcy Spółdzielni mają możliwość podglądu swoich danych czynszowych bezpośrednio na stronie internetowej.

Po zalogowaniu się można:
- podejrzeć daty i kwoty dokonanych wpłat,
- podejrzeć daty i kwoty naliczeń czynszowych,
- podejrzeć daty i kwoty pozostałych księgowań takich jak rozliczenia mediów, bonifikaty, naliczenia odsetek itp.,
- podejrzeć informację o aktualnym saldzie,
- podejrzeć wykaz stawek składających się na wymiar opłat,
- podejrzeć stany liczników.


Aby móc korzystać z tej opcji osoba uprawniona powinna zgłosić się do Biura Spółdzielni z dokumentem tożsamości w celu odebrania identyfikatora i hasła, które są wymagane do zalogowania się na stronie internetowej.


Osobami uprawnionymi są :